Cercetarea nu este o simpla profesiune - este rezultatul îmbinarii între o “chemare” personala si o suma de deprinderi însusite prin practica obtinute odata cu rodul transmutarii în întelegere a unui fundament solid de cunostinte. Aceste cunostinte sunt dobândite prin educatie intelectuala sistematica dar si prin spirit autodidact, în cursul unor procese de învatamânt formal si continuu, în care raportul dintre formal si nonformal se poate optimiza natural si potrivit fiecarui participant

 

Nou!!!

programul NEXUS - JUNIOR 

Doriti mai multe amanunte?

 

sigla nexus

Programul NEXUS s-a nascut din dorinta membrilor CSC de a participa activ la dezvoltarea si promovarea paradigmei COMPLEXITATII la nivel national si de a forma specialisti în acest nou domeniu de abordare stiintifica.

 

Programul NEXUS este cladit pe întelegerea transformarilor din stiinta si societatea de azi si a elementelor definitorii ale societatii de mâine, având ca punct de plecare reconsiderarea rolului CERCETARII în societatea moderna. - principii si amanunte aici >>>

 

      Programul  NEXUS – Junior, dedicat elevilor din clasele V-VIII , urmareste:

·         motivarea interesului pentru scoala în general si pentru disciplinele exacte in mod special;

·         stimularea curiozitatii tinerilor si formarea deprinderilor de a aborda organizat si coerent un subiect de studiu;

·         sensibilizarea tinerilor fata de principalele subiecte de interes general si care necesita în vederea rezolvarii lor un efort sustinut si coerent de studiu respectiv  calitati speciale precum: capacitatea de lucru în echipe interdisciplinare, internationale;

·         formarea abilitatilor de a utiliza Computerul pentru redactarea de texte, procesarea de imagini, realizarea de prezentari, postere, pagini web precum si pentru achizitia si prelucrarea primara a datelor obtinute prin experiment.

Activitatile incluse în programul NEXUS-Junior se desfasoara în afara programului de scoala, de regula sâmbata.

Programul se încadreaza în clasa activitatilor de educatie nonformala ce completeaza si sprijina actul educational formal.

sigla nexus t

Programului NEXUS – T urmareste structurarea si întretinerea unui mediu interdisciplinar stimulativ, capabil sa motiveze actul educational si sa mareasca sansa de identificare si formare a tinerilor cu abilitati native pentru cercetarea stiintifica.

nesus scoala de vara
mai multe amanunte aici >>> 

 

Prima grupa de "nexialisti" juniori... Ce este un ...nexialist?  vezi aici >>>

alex

Alex
(Alexandru SERBAN).

cosmna

Coco
(Cosminna DABU)                                

dona

Dona
(Dona Ghenof)

ana mica

Ana  mica
(Ana Elisabeta POPESCU – DEUTSCH )

ANA MARE

Ana mare
(Ana CONSTANTINESCU)

mircea

Mircea
(Mircea VASILE)

 

Activitati desfasurate cu începere din oct. 2004
 

A. Cursuri si discutii pe marginea subiectelor:

1. Obiectiv si Subiectiv simturi, perceptie, cuvântul ca purtator de informtie si semnificatie, dificultatea în comunicarea în cuvinte, iluzia optica, masurarea ca proces de corectie a simturilor si obiectivare a fenomenelor

2.  Calitativ si  Cantitativ - rolul masuratori în abordarea stiintifica, tipuri de masuratori, instrumente de masurare, sisteme de masura,

3.      Eroarea în procesul de masurare – cauze si modalitati de îmbunatatire a calitatii masuratorilor

4.       Concret si Abstract - rolul matematicii si fizicii în modelarea Realitatii, diferente dintre Model si Realitate; rolul Geometriei în antrenarea mintii pentru întelegerea si opererea într-o reprezentare abstracta a Realitatii (Modelare, Simulare),

5.       Rigoarea stiintifica cum se întocmeste un ESEU

6.       Rigoarea stiintifica cum se întocmeste un Proiect Stiintific

7.       Meserii pentru Azi si Mâine formarea unei viziuni privind obiectul de studiu, al obiectivelor urmarite, al abilitatilor necesare pentru diferite profesiuni

pregatirePregatirea s-a desfasurat in cadrul laboratorului de studiu al Complexitatii din cadrul facultatii IMST, catedra TMS din Universitatea "Politehnica" Bucuresti

Au participat pe langa membri grupului de studiu,  parintii acestora, fapt ce a generat, poate pentru prima data in mod organizat, un mod original de restructurare a relatiei parinte / copil / profesor,.

Pe langa lectorii din CSC, la cursuri au participat implicandu-se direct si studentii si absolventi de facultate, fapt ce a permis evaluarea utilitatii unor activitati desfasurate in comun a unei diversitati deosebite de varste, animate insa de un singur scop: dezvoltarea personala si a celor din grup in baza conceptului de CO-evolutie.

 

pregatire

pregatire

Proiectul:   De „vorba” cu ... grâul...  (Proiect experimental privind studiul germinarii si al vitezei de crestere a grâului în funcie de o seama de parametri fizici (lumina, culoare, temperatura, câmp magnetic, forma spatiului în care are loc germinarea, muzica ambientala etc)

                 Etapa 1.  Studiul vitezei de crestere al grâului de-alungul a 14 zile. Obiectiv: obtinerea unui referential privind viteza medie de crestere a tipului de grâu utilizat, în conditiile de mediu monitorizate.

                 Activitati:

a) Stabilirea Protocolului  experimental - incude si numarul parametrilor de mediu monitorizati;

b)    Elaborarea fisei de masuratori;

c)   Efectuarea experimentului cu notarea zilnica a valorilor stabilite prin protocolul de masura precum si a unor observatii subiective sau colaterale legate direct sau indirect de fenomenul studiat; 

d)   Realizarea graficelor care sa evidentieze cantitativ cresterea medie a grâului de-alungul celor 14 zile de experimentare, respectiv variatia parametrilor alesi pentru caracterizarea cantitativa a mediul exterior;

e)   Analiza în echipa a rezultatelor obtinute individual si elaborarea unui set comun de concluzii;

f)     Discutii pentru elaborarea urmatoarelor experimente legate de studiul vitezei de crestere a grâului functie de o seama de parametri de mediu.

 


Proiectul:  Starea Planetei (proiect inscris în programul de colaborare CSC – CNR-UNESCO privind constientizarea populatiei fata de problemele de mediu si dezvoltare durabila)

1.     documentare individuala privind  Starea Planetei – include serialul cu acelasi nume produs de BBC,

2.    identificarea si sistematizarea problemelor de mediu si in special a influentei activitatii antropice asupra stabilitatii ecosferei,

3.    elaborarea unei sinteze si realizarea unei prezentari utilizând programul Power Point din pachetul Microsoft – Office,

4    prezentarea  publica a sintezei în cadrul unei sesiuni de comunicari organizate de CSC, în parteneriat cu CNR-UNESCO în cadrul programului permanent „Tarâmul Complexitatii” ce a planificat pentru luna noiembrie tema: Complexitatea si Dezvoltarea Durabila

unesco1

27 noiembrie 2004 - sediul CNR-UNESCO

Cateva aspecte de la manifestarea organizata la sediul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO,
actiune ce a permis membrilor grupului Nexus-Junior sa traiasca pe "viu" prima experienta personala
prilejuita de sustinerea unei  comunicari stiintifice in fata unei audiente extrem de diferite, ca varsta si
preocupari.


la prezidiu

 

przentare

prezentare

prezentare

prezetare1

prezentare

prezentare

prezentare

diploma