"I would employ the word noetic to express all those cognitions which originate in the mind itself."{ Voi utiliza cuvantul noetic pentru a exprima toate acele cunoasteri care isi au originea in insasi mintea umana } 

- Sir W. Hamilton.

  Sistem noemic (spre deosebire de noetic): Sistem in a carui evolutie morfogenetica noeticul intervine explicit prin consecintele transpunerii intentiilor in fapte.

   DOMENII DE STUDIU

   DOMENII DE ACTIVITATE BENEFICIARE

Evolutia, dezvoltarea si transformarile morfogenetice ale mediului inconjurator actual sunt rezultatul interferentei a cel putin doua clase de procese intre care facem urmatoarea distinctie metodologica: procesele intentionale (in care psihicul joaca un rol determinant) si procesele cauzale (in care intentionalitatea este ecranata si care se desfasoara  sub actiunea legilor de tip fizic). O mare parte dintre procesele din mediul incojurator prezinta in mod indiscutabil aceasta dubla ipostaza chiar si in atunci cand se considera ca valabila in cazul psihicului  numai ipoteza antropica. 

   Activitatile de cercetare desfasurate in  Comisia pentru studiul sistemelor noemice sunt centrate in principal pe studierea, din perspectiva acestei duble ipostaze ( intentionala si cauzala ), a unor sisteme particulare din mediul inconjurator, in care activitatile umane joaca un rol explicit.